სასარგებლო ინფორმაცია / კულტურა / საკანონმდებლო აქტები

საკანონმდებლო აქტები

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
თარიღი: 28.03.2015
ენა: ქართული
აღწერა: მ კანონის მიზანია ქვეყანაში პროფესიული განათლების ფუნქციისა და ადგილის განსაზღვრა, პროფესიული განათლების სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სწრაფად და მუდმივად ცვალებად შრომის ბაზრის მოთხოვნებს.
გადმოწერა
საქართველოს კანონი პროფესიული თეატრების შესახებ
თარიღი: 05.04.2013
ენა: ქართული
აღწერა: კანონი არეგულირებს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი პროფესიული თეატრების საქმიანობის წესს, მათ დაფუძნებასთან, ფუნქციონირებასთან, რეორგანიზაციასა და ლიკვიდაციასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ, სოციალურ და ფინანსურ-ეკონომიკურ ურთიერთობებს და განსაზღვრავს თეატრალურ სფეროში მოღვაწე ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა უფლება-მოვალეობებს, პროფესიული თეატრების სახელმწიფო მხარდაჭერის ფორმებს.
გადმოწერა
საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ
ავტორი:საქართველოს პარლამენტი
თარიღი: 08.05.2005
ენა: ქართული
აღწერა: ამ კანონის მიზანია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და ამ სფეროში წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობების მოწესრიგება.
გადმოწერა
საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ
თარიღი: 04.05.2005
ენა: ქართული
აღწერა: კანონი აწესრიგებს საქართველოში ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების პირობებს, ზოგადი განათლების მართვისა და დაფინანსების პრინციპებსა და წესს, ადგენს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად) სტატუსს, მათი დაფუძნების, საქმიანობის, რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის წესს, აგრეთვე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელთა საქმიანობის წარმართვის პირობებსა და წესს.
გადმოწერა
საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ
თარიღი: 10.01.2005
ენა: ქართული
აღწერა: ეს კანონი აწესრიგებს საქართველოში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელების პროცესს, უმაღლესი განათლების მართვისა და დაფინანსების პრინციპებსა და წესს, ადგენს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნების, საქმიანობის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის წესს, ასევე ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პრინციპებს.
გადმოწერა
საქართველოს კანონი კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ
თარიღი: 07.05.2003
ენა: ქართული
აღწერა: ამ კანონის მიზანია დაიცვას საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა, სახელმწიფოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ფასეულობები საქართველოდან მათი უკანონო გატანისა და უნებართვო არქეოლოგიური გათხრებისაგან.
გადმოწერა
 |<  < 1 2  >  >| 
Displaying results 1-6 (of 11)


კალენდარი

აპრილი 2021
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9